ខឹងចិត្ត

ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង​ ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង​ ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង​ ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹងខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង​ ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹងខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង​ ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង ខឹង

មានអារម្មណ៍ថាខឹង ខឹង ខឹង ខឹងឡើងញ័រសាច់ តែ​មាត់​និង​កាយ​វិការ​បែរ​ជា​ស្ងាត់​ជ្រៀប​ស្ងៀម​ឈឹង ព្រោះ​ថា​វា​​អ៊ួលដើម​ក​និយាយ​អ្វី​មិន​ចេញ។ ជ្រេក.. ជ្រេក… ឡាន​Lexus 370 កិន​លើ​ម៉ូតូ​ខ្ញុំ​យ៉ាង​សង្ហា (ម្ចាស់​ម៉ូតូ​វិ​ញដួល​ចាប់​កង្កែប​កណ្តាល​វ៉ូង​មនុស្ស) ។ មាន​ក្មេងៗស្រីៗ ២ ៣នាក់​ដែល​ជួយ​លើក​ម៉ូតូ (ពួកក្មេងស្រីៗ​ស្រែក​ថា​ ជិះឡានសុទ្ធ៣៧០ តែភ្លឺបើក​ថយ​អត់​មើល​មនុស្ស​ តែ​ខ្ញុំ​វិញ​បាន​ត្រឹម​ហួស​ចិត្ត)​តែ​អា​ពួក​​សន្តិសុខ​វិញ គ្រាន់​​តែ​មក​អើ់ត​មើល​ហើយ​ទៅរ​ក​កន្លែង​ឲ្យ​ឡាន​នឹង​ចតធ្វើមិនដឹង ចំណែនកឯស្រីទំនើងវិញ ហ៊ើស……. មិនខ្ចីសូម្បីចុះមើល រឺសុំទោស។ កុំ​តែ​មិន​ចង់​សន្សំ​រឿង​ទេហា៎ (ម៉ូតូ​ក៏​មិ​ន​ខូច​អីដែរ ព្រោះ​មិន​បាន​មើល​) កុំ​អី……………………………….​ហ៊ើយ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ខឹងដល់ចិត្តហើយហ៎ាស

Advertisements

About pkay_sour

sick of crying , tired of trying ... yeah.... i am smiling but deep inside i am so sad and lonely I am not perfect but i can try my best...
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ហួសចិត្ត។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

41 Responses to ខឹងចិត្ត

 1. Samady KS ថា:

  ប្រាប់​ផ្លាក​លេខ​ឡាន​​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ម៉ោ..​ចាំ​ខ្ញុំ​ទៅ​ចាក់ ចាក់​កង់ ពួក​ហ្នុង​ឱ្យ​ធ្លាយ ហ្មង

 2. somada ថា:

  ស្មានតែ សាមឌី យកលេខឡានគេទៅចាក់ឆ្នោត​ហើយយកលុយដែលត្រូវឆ្នោតហ្នឹង ទៅសងអាផ្កាយ ជំនួសអាlexus 370 ហ្នឹង ។ គិៗៗៗៗៗ ឈប់ខឹងនៅផ្កាយ ខឹងច្រើពេកប្រយ័ត្នចាស់ណ៎ា ។

 3. Long ថា:

  កម្មរំងាប់ដោយការមិនចង់ពារ! ហិហិ

 4. វិទ្យា ថា:

  ឈប់ខឹងទៅ នាំឆាប់ចាស់នោះទេ 🙂 ហើយក៏នាំតែបាយលែងឆ្ងាញ់ដែរ 😀

 5. enana88 ថា:

  បើជាញ៉ុមវិញហេស! ដឹងតាបែកកញ្ចក់ហើយអាវ៉ា!

 6. បើបានឃើញរូបចាប់កង្កែប ដឹងឆាប់បាយប៉ុណ្ណាទេ។

 7. somada ថា:

  ម្សិលមិញ​ឃើញដូចជាស្រស់ស្អាត ដល់ថ្ងៃនេះមកមើលមុខផ្កាយម្តងទៀត ទើបឃើញ​មុខផ្កាយ​ឡើងជ្រួញ ។ ខឹងច្រើនពេកចាស់មុនអាយុអញ្ចឹងហ្អាស់ ឃើញទេ បងប្រាប់អត់ជឿ គិៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗ

 8. somada ថា:

  សង្ស័យតែទឹកដោះគោខាប់ទេមើលទៅ !!!គិៗៗៗៗ

 9. សុផាត ថា:

  ហា បងសម្លាញ់ មិចមិនខលម៉ោញ៉ុម ញ៉ុមនឹងចាត់ការឲ្យ :@

 10. somada ថា:

  យកមកលាបមុខណ៎ាប្អូនស្រីដឹងចំណេញអត់ ? លាបហើយយកទៅឆុងផឹកទៀត ព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរនោះអី !!

 11. somada ថា:

  បងសាករួចហើយមានប្រសិទ្ធិភាពណាស់ណា គិៗៗៗ

 12. គ្រោះថ្នាក់ពិតជាកើតឡើងដោយយើងមិនអាចដឹងទុកមុនមែន! តែអ្នកបើកបរគួរតែមានចិត្តល្អ បើឃើញភាគីម្ខាងដួលហើយ គួរតែចុះមកជួយលើក និងសួរសុខទុក្ខ។ បើមានរបួស គួរតែជួយនាំទៅពេទ្យ។

  កំឡោះខ្មែរឯណេះវិញ កាលពី១សប្តាហ៏មុន យាយលក់អន្សមជិះកង់មកបុក ហើយគាត់ក៏ដួលជ្រុះអន្សមអស់។ កំឡោះខ្មែរ ក៏ចុះទៅជួយលើកកង់ និងដាក់អន្សមក្នុងកាធុន គាត់វិញ។ ដោយចង់ជួយគាត់ពេក ក៏សុំទិញអន្សមគាត់យកទៅញ៉ាំទៅ គ្រាន់គាត់បានទទួលប្រាក់ខ្លះពីកំឡោះខ្មែរ។

 13. ភារម្យ ថា:

  កុំខឹងច្រើនពេកឆាប់ចាស់ម្លាញ់អើយ!!!!

 14. សួស្តីផ្កាយ!
  តាមដែលផ្កាយបានស្រដីមក បើនរណាបានជួប
  នឹងស្ថានការណ៍ដូច្នេះ ជឿជាក់ថាខឹង ១៦ជួឡើង
  ញ័រមាត់ញ័រសព្វត្រសៃត្រស៊ងដូចផ្កាយមិនខាន
  ឫអាចជាងហ្នឹងផងក៏ថាបាន​ តែណ្ហើយចុះបាន
  ផ្កាយមិនមានរបួសស្នាមអ្វីក៏ចាត់ទុកថាសំណាង
  ដែរ (គឺសំណាងអាក្រក់ត្រូវឡានហ្នឹងមកកៀ តែ
  សំណាងល្អដែលមិនមានខូចខាតឫរបួសស្នាម)។

  ចរិតខ្មែរយើងសែនអាយ៉ាប់ហ្មង បានឡានថ្លៃបើក
  បរ មើលមិនសូវឃើញអ្នកជិះកង់មូតូឡើយរវល់តែ
  តម្លើងស្រកីតម្លើងឫក(ពិបាននិយាយហ្មង)នេះក៏
  មកពីច្បាប់ចរាចរស្រុកយើងវាមិនសក្តិសិទ្ធទៀងត្រង់
  អ្នកមានមិនដែលខុស អ្នកក្រខុសតារហូតហ្នឹង។

  • pkay_sour ថា:

   ចា៎សួស្តីចំណាន
   អរគុណដែលបានជួយជាកម្លាំងចិត្ត នេះណាសំណាងមែនដែលមិនមានរបួស បើមានវិញហ៊ើស ច្បាស់ជាឈឺសាច់ទៀតហើយផ្កាយ 😦

   ធម្មតាហេ គេមានគេធ្វើអីក៏សមដែរ យើងក្រ គ្មានអ្នកណាគេអើពើហេ តែគង់មានថ្ងៃ គេនឹងទទួលកម្មនេះជាមិនខាន (ទោះជាមិនដឹងថ្ងៃណាក៏ដោយ 😦 )

   • សុជីវធម៌ បុព្វបុរសយើងតែងព្យាយាមក្រើនរំលឹក
    ដាស់តឿនកូនចៅឲ្យបង្អោនយកមកគោរពប្រតិបត្តិ
    ដើម្បីឲ្យកើតភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅក្នុងសង្គមជាតិនិង
    សង្គមគ្រួសារ ម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើង
    ហាក់មានវប្បធ៌​និងវឌ្ឍនធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
    ក្រសែភ្នែកជនបរទេសទៀតផង។ តែអាឡូវនេះយ៉ាប់
    មិនដឹងថាយកស្អីមកអួតទេ ក្រៅពីដុំថ្មនិងរួបចម្លាក់
    នៅតាមប្រាសាទនានាដែលសម្តែងឲ្យឃើញនូវទំនៀម
    ទម្លាប់និងចរិយាទន់ភ្លន់ប្រកបដោយសុជីវធម៌របស់ខ្មែរ
    យើងកាលពីសម័យរុងរឿងហើយនោះ។

    ផ្កាយខ្ញុំតាប៉ែទៀតហើយនៀក 😀

   • pkay_sour ថា:

    ណឹង ចេះដឹងជ្រៅជ្រះចឹង ប្រហែលអនាគតភ្លឺស្វាងមិនខានហេ តែថាល្អមិនល្អ ស៊ីសងលើ​មនុស្សជាអ្នកអនុវត្ត បើគេមិនឲ្យតម្លៃ ក៏គ្មានតម្លៃអីដែរ ។

    ហេងវិញផ្កាយចូលចិត្តញ៉ាំតាប៉ែ កុំអីមិនដឹងស្រវឹងតាប៉ែរបស់​ចំណានប៉ុណ្ណាហេ អាគិគិៗៗៗ

  • 😀 😀 😀 ខ្ញុំសើចចង់រឹងពោះតាហ្មង ផ្កាយនេះពូកែ
   វោហាមែន ខ្ញុំសុំចុះញ៉មហើយ 😀

   • pkay_sour ថា:

    ហូ រឹងពោះ? តិចសើចទាល់តែជាប់ថ្គាមអីចប់បាដោយ ច្បាស់ជាត្រូវ​ធ្វើម៉ាត់ស្ញេញរុយចូលពេញម៉ាត់មិនខាន អាគិគិៗៗៗ អរគុណដែល​បានសសើរ មិនដល់ថ្នាក់នឹងហេ 🙂

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s